Aktivnosti

Andrej Žmegač održao je javno predavanje pod naslovom „Antun Jančić, hrvatski graditelj mletačkih utvrda“. Predavanje je održano u Muzeju Mimara u Zagrebu, 19. veljače 2020.


Andrej Žmegač objavio je rad Schulenburg's defence of Dalmatia, u: Archivio Veneto, VI serie, 18, 2019.


Darka Bilić sudjelovala je na skupu "Città fortificate della Serenissima nello Stato da Mar. Dalmazia e Montenegro", održanom u Veroni 21. studenoga 2019. Održala je izlaganje Francesco Melchiori e la fortificazione della Dalmazia nel XVIII secolo.


Znanstveni skup Late Venetian fortification“ održan je u Splitu 4. listopada 2019.

Više...


Andrej Žmegač objavio je rad The Venetian fortress of Palamida, Greece, u: Studi Veneziani, n. s. LXXVIII, 2018. Više...


Andrej Žmegač objavio je rad The long term - the example of Dalmatian Venetian fortresses, u: Fortifications, defence systems, structures and features in the past. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Medieval Archaeology of the Institute of Archaeology, Zagreb, 7th-9th June 2017, Zagreb 2019. Više...


Darka Bilić održala je javno predavanje pod naslovom "Nova saznanja o mletačkim inženjerima i obnovi fortifikacija u Dalmaciji u 18. stoljeću". Predavanje je održano u podružnici Instituta za povijest umjetnosti u Splitu 24. siječnja 2019.


Andrej Žmegač održao je javno predavanje pod naslovom „Zadarske utvrde na Popisu svjetske baštine“. Predavanje je održano u Državnom arhivu u Zadru 24. siječnja 2019.


Suradnici projekta sudjelovali su na međunarodnom skupu "Modern Age Fortifications of the Mediterranean Coast" (FortMed), Politecnico di Torino, 18.-20. listopada 2018. Andrej Žmegač održao je izlaganje Antonio Giancix – an Ignored Genius?, Darka Bilić govorila je na temu Da condottiero a ingegnere pubblico e Governatore d'Armi: Le diverse competenze di Stefano Boucaut (Buccò) al servizio dei Provveditori generali di Dalmazia et Albania, a Elisabetta Molteni predstavila je istraživanje L'esperienza di guerra nella formazione degli architetti e ingegneri militari nell’età moderna (s A. Pérezom Negreteom). Odgovarajući prilozi objavljeni su u zborniku skupa.


Dana 6. prosinca 2017. održana su dva javna predstavljanja projekta. Andrej Žmegač predstavio ga je u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu, a Darka Bilić u podružnici Instituta u Splitu.


U časopisu Kvartal (1-2/2017., str. 71-72) objavljen je sažet prikaz odnosno najava projekta.


Andrej Žmegač održao je javno predavanje pod naslovom „Hrvatske utvrde za UNESCO“. Predavanje je održano u Gradskoj knjižnici u Šibeniku 17. listopada 2017.


Elisabetta Molteni sudjelovala je na međunarodnom znanstvenom skupu VIII Congresso AISU (Associazione Italiana di Storia Urbana) s temom La città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione, održanom u Napulju 7.-9. rujna 2017. Održala je izlaganje Difendere, conoscere, rappresentare, riprodurre: i disegni dei viaggi di Raffaele Monanni nell’Adriatico e nel Levante (XVII sec.). Više...


Darka Bilić sudjelovala je na međunarodnom znanstvenom skupu „Fortifikacije, obrambeni sustavi i strukture u prošlosti“, održanom u Zagrebu 7.-9. lipnja 2017. Održala je izlaganje The Role of the Old Town Fortress in Sinj Within the Venetian Defense Strategy in Dalmatia and its Renovation After 1686. Više...


Andrej Žmegač sudjelovao je na međunarodnom znanstvenom skupu „Fortifikacije, obrambeni sustavi i strukture u prošlosti“, održanom u Zagrebu 7.-9. lipnja 2017. Održao je izlaganje The Long Term – the Example of Dalmatian Venetian Fortresses. Više...


Andrej Žmegač sudjelovao je u radio-emisiji Bokobran (Radio Dux, Tivat), posvećenoj kulturnoj baštini Boke kotorske. Emisija je emitirana 29. ožujka 2017. Više...


Research funded by the Croatian Science Foundation

 

© 2020 Institute of Art History, Zagreb