Antun Jančić

Graditelj utvrda u službi Mletačke Republike Antun Jančić bio je očigledno hrvatskog podrijetla, a tako, kao Dalmatinca, spominje ga i stručna literatura. U arhivskim dokumentima ime mu se javlja u oblicima Giancix, Giaxich, Giansich i drugima. Dosad poznati nesustavni podatci daju naslutiti da je bio jedan od najvažnijih vojnih graditelja s istočne strane Jadrana.

 

Osim što je projektirao utvrde, Jančić je služio kao časnik, prošavši činove od zastavnika do generala. Oni koji su mu bili nadređeni znali su hvaliti njegove sposobnosti i vrline; takvi zapisi potječu primjerice od J. M. von der Schulenburga, glavnoga zapovjednika mletačke vojske, te od Agostina Sagreda, Generalnog providura Mora. O Jančićevu značenju i ugledu nešto govori i to što je djelovao na raznim područjima mletačke države, baveći se najvažnijim njezinim tvrđavama (Knin, Krf, Nauplij).

Jančićevo ime u literaturi nije novo. Još 1933. Gerola je ocijenio da je Jančić bio „jedan od najsposobnijih inženjera u službi Serenissime u ono doba“, a 1955. Fisković je rezonirao da se „vjerojatno, razumijevao u vojno graditeljstvo kad ga je čak i Senat uputio tamo [u Knin]“. Jedan pak od posljednjih (2005.) pisaca o Jančiću, Christian Ottersbach, uz njegovo je ime spomenuo pojam genijalnosti, ujedno navodeći da se o njemu malo znade. Moglo bi se naposljetku zaključiti da je Jančićeva važnost bila naslućena, ali nikad cjelovito opisana i protumačena.


Research funded by the Croatian Science Foundation

 

© 2020 Institute of Art History, Zagreb