Krf

Grad Krf imao je svoje ishodište na malenom stjenovitom poluotoku, koji je u 16. stoljeću jakim bastionskim bedemima i kanalom bio odvojen od susjednog terena. Taj zahvat, kao i oni kasniji, bio je potaknut turskim pokušajima da zauzmu ovaj važan mletački posjed.

 

Nasuprot poluotoka teren se prirodno uzdiže te su ondje postojali položaji koji bi u slučaju opsade, zbog dometa topova, postali opasni. Zbog toga je u posljednjim desetljećima istog stoljeća podignuta i utvrda na povišenom položaju sjeverozapadno od stare jezgre, nazvana Forte Nuovo. Potom je u nastavku izgrađen i dug bastionski sustav kojim je obuhvaćeno civilno naselje, odnosno predgrađe, i time uspostavljena nova crta obrane. U 17. stoljeću taj je sustav dopunjavan i usložnjavan stalno novim fortifikacijskim elementima.

 

U posljednjem mletačko-turskom ratu Krf je 1716. doživio najžešći turski napad, koji je naposljetku odbijen. Nakon rata prišlo se daljnjem utvrđivanju, gdje je glavnu riječ vodio J. M. von der Schulenburg, novi zapovjednik mletačke kopnene vojske. Sada su utvrdama osigurani i novi povišeni položaji, S. Salvatore i Abramo. U Krfu je tijekom više desetljeća bio prisutan i Jančić. Dobro je poznavao tamošnje utvrde, izradio je više projekata za njihovo poboljšanje, no čini se da oni uglavnom nisu bili ostvareni.

corfu fortress
Fortezza Vecchia
corfu fortezza
Utvrde Krfa (Mortier)

Research funded by the Croatian Science Foundation

 

© 2020 Institute of Art History, Zagreb