Nauplij

Grad je smješten na poluotoku u prostranom zaljevu na istoku Peloponeza. Nakon turske vlasti, Mlečani su ga ponovo zauzeli 1686., za Morejskoga rata. Pokrenuli su zatim osuvremenjivanje zatečenih utvrda i izgradnju novih. Najprije je pojačana zaštita grada na prilaznoj strani, gdje je uspostavljen bastionski pojas; u tom zahvatu sudjelovao je i Jančić.

 

Najveću teškoću predstavljala je, međutim, visoka uzvisina Palamida pred gradom, s koje su napadači redovito bombardirali grad. Napokon je odlučeno da treba otpočeti s podizanjem utvrde na tome mjestu, i to prema Jančićevu projektu. Gradnja je započela 1711., u doba providura Agostina Sagreda. Nastala je složena utvrda od više građevina nalik zasebnim bastionima. Svaka se mogla braniti za sebe, kao što su se i međusobno nadzirale. Njihov raspored dobro je prilagođen ukošenoj i stjenovitoj površini. Razdvojene građevine ipak su okružene i objedinjene vanjskim zidom, a kompleks je s gradom u podnožju povezan strmim stubištem. Gradnja je trajala do 1715. godine, kada je uslijedila turska opsada, a pad Palamide i Nauplija nagovijestio je i skori gubitak cijelog Peloponeza.

palamida fortress
Palamida, pogled prema bastionu S. Girardo

napoli fortezza
Desno Nauplij, lijevo Palamida

Research funded by the Croatian Science Foundation

 

© 2020 Institute of Art History, Zagreb