Voditelj projekta

dr. sc. Andrej Žmegač

Suradnici

prof. dr. sc. Elisabetta Molteni

dr. sc. Darka Bilić

Savjetnici

dr. sc. Christian Ottersbach

dr. sc. Tea Perinčić


Dr. sc. Andrej Žmegač (voditelj projekta) studirao je povijest umjetnosti u Zagrebu te je doktorirao 1997. Zaposlen je u zvanju znanstvenog savjetnika u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Istražuje profanu arhitekturu, ponajviše fortifikacijsko graditeljstvo. Objavio je dvije knjige o bastionskom graditeljstvu u Hrvatskoj. Predavao je kolegije o fortifikacijskoj arhitekturi na  Sveučilištu u Splitu.

Odabrani radovi iz projektnog područja:

 

Fortezze venete in Dalmazia, u: L'architettura militare di Venezia in terraferma e in Adriatico fra XVI e XVII secolo, Firenze 2014.

Mletački graditelj utvrda Antun Jančić, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 37, 2013.

Hvarski arsenal u kontekstu ostalih mletačkih arsenala, u: Ars Adriatica, 2, 2012.

Bastioni jadranske Hrvatske, Zagreb 2009.


Prof. dr. sc. Elisabetta Molteni diplomirala je arhitekturu na Istituto Universitario di Architettura di Venezia, doktorirala je temom iz povijesti arhitekture i urbanizma te je izvanredni profesor povijesti arhitekture na Università Ca' Foscari u Veneciji. Njezini radovi tematiziraju različite aspekte povijesti srednjovjekovne i renesansne arhitekture i grada. Istraživala je talijansku arhitekturu 17. i 18. stoljeća s posebnim obzirom na mletačke posjede u Italiji i na Levantu. Njezin je glavni interes istraživanje odnosa između arhitekture i institucija i društva u cjelini.

Odabrani radovi iz projektnog područja:

 

Coste e città della Calabria Ultra nei manoscritti e nella cartografia ottomani (sec. XVI-XVII), u: Progettare la difesa, rappresentare il territorio (secoli XVI-XVII), Il Codice Romano Carratelli e la Fortificazione nel Mediterraneo, Reggio Calabria, 2015.

Carte aggregate all’archivio Bernardi. Il Mio Portafogli del capitano Antonio Paravia (Corfù 1754-Venezia 1828), u: Jacopo Bernardi un veneto testimone dell'Ottocento (Ricerche Storiche 13), Venezia, 2015.

Le opere militari del Seicento tra aggiornamento tecnico e nuovi sistemi di fortificazione. Un progetto dell'ingegner Verneda per Zara, u: L’architettura militare di Venezia in Terraferma e in Adriatico fra XVI e XVII secolo, Firenze, 2014.

Le cinte murarie urbane. Innovazioni tecniche per un tema antico, u: Il Rinascimento italiano e l’Europa, 6, Luoghi, spazi, architetture, Treviso ‒ Costabissara, 2010.

Maps and drawings of Corfù in the Library of the Correr Museum, in: e-Perimetron, 1, 2006. (sa S. Moretti)

La scienza del fortificare, u: E. Concina, E. Molteni, "La fabbrica della fortezza". L'architettura militare di Venezia, Verona, 2001.


Dr. sc. Darka Bilić znanstvena je suradnica u Institutu za povijest umjetnosti u Splitu. Diplomirala je povijest umjetnosti i talijanski jezik i književnost na Sveučilištu u Zagrebu. Koristila je stipendije talijanskog Ministarstva vanjskih poslova, tijekom kojih je istraživala u Archivio di Stato u Veneciji. 2010. obranila je doktorski rad o inženjerima i civilnoj arhitekturi u Dalmaciji u 18. stoljeću. Istražuje povijest arhitekture na istočnoj jadranskoj obali u ranomoderno doba, neovisno o današnjim političkim granicama, zanimajući se za evoluciju i prijenos ideja.

Odabrani radovi iz projektnog područja:

 

Francesco Melchiori – inženjer u službi Mletačke Republike, u: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, Zagreb, 2016.

I protagonisti dell’edilizia militare in Dalmazia nei secoli XVII e XVIII, u: L'architettura militare di Venezia in terraferma e in Adriatico fra XVI e XVII secolo, Firenze, 2014.

Sudbina kneževe palače u Šibeniku u pozno doba Mletačke Republike, u: Peristil, 56, 2014.

Inženjeri u službi Mletačke Republike. Inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u mletačkoj Dalmaciji i Albaniji, Split, 2013.


Dr. sc. Christian Ottersbach studirao je povijest umjetnosti, srednjovjekovnu i ranomodernu povijest te srednjovjekovnu arheologiju na sveučilištima u Bambergu i Marburgu. Doktorirao je 2008. iz povijesti umjetnosti na Philipps-Universität Marburg, Njemačka. Izradio je doktorski rad o utvrđenim dvorcima Njemačkoga saveza od 1815. do 1866. Pretežit dio vremena zaposlen je honorarno. Središnje područje interesa mu je arhitektura dvoraca i utvrda.

Odabrani radovi iz projektnog područja:

 

Venezianische Villen und Herrenhäuser auf Kreta. Anmerkungen zum Export der Villegiature in den östlichen Mittelmeerraum, u: Burgen und Schlösser, 1, 2017.

„... ein Schlüssel der Christenheit“. Die Beschreibung der venezianischen Festungen Korfú und Zákinthos bei Hans Jacob Breuning von Buchenbach 1612, u: Festungsjournal, 28, 2006.

Im Schutz des Markuslöwen. Die venezianischen Festungen auf den Ionischen Inseln und dem griechischen Festland, u: Festungsjournal, 26, 2005.

Venezianische Herrschaftsarchitektur in der Ägäis – Die Pyrgoi von Naxos, u: Marburger Correspondenzblatt zur Burgenforschung, 2, 1999/2000.


Dr. sc. Tea Perinčić diplomirala je filozofiju i povijest na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je i magistrirala iz povijesti. Doktorirala je na Sveučilištu u Padovi, a doktorski rad bio je temeljem njezinoj knjizi Dalmatia between Venetian and Ottoman Rule 1645-1718. Zaposlena je u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci kao kustos. Njezin je glavni istraživački interes povijest mletačke Dalmacije te ranomoderna i moderna povijest Rijeke i okolice, s posebnim naglaskom na socijalnu povijest rata. Predavala je kolegije iz ranomoderne povijesti hrvatskih zemalja i kulturne povijesti na Sveučilištima u Zadru i Rijeci.

Odabrani radovi iz projektnog područja:

 

Mletački katastar Pirovca (Zlosela) iz 1752. godine, Rijeka, 2010.

Dalmatia between Venetian and Ottoman Rule 1645-1718., Roma, 2008.

Krčka komuna u vrijeme Lepantske bitke 1571., Krk, 2008.


Research funded by the Croatian Science Foundation

 

© 2020 Institute of Art History, Zagreb